b34

Strand

Strand

Blick vom Steg auf den Strand